Jobba för oss

Mondiala Entertainment och Eventligan Sverige rekryterar skådespelare för utomhussägongen under februari och för inomhussäsongen under augusti. För att söka så skickar du ett mail till där du bifogar CV. 

mondialaentertainment@outlook.com eller info@eventligan.se